Tin tức sự kiện

Cấp hiệu Quản lý thị trường sử dụng từ 01/01/2023

Bắt đầu từ hôm nay, 01/01/2023, toàn lực lượng Quản lý thị trường chính thức sử dụng cấp hiệu mới theo Nghị định số 33/2022/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường.