Hướng dẫn thực hiện Nội quy tiếp công dân

Tiếp tục thực hiện Nội quy tiếp công dân

Nhằm tiếp tục thực hiện Nội quy tiếp công dân theo Quyết định số 10/QĐ-CQLTT ngày 22 tháng 02 năm 2019. Cục Quản lý thị trường yêu cầu các Đội thực hiện một số nội dung: 

   1. Đội có trách nhiệm tiếp công dân để tiếp nhận khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân; thực hiện việc tiếp nhận thông tin quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 8 Thông tư 27/2020/TT-BCT ngày 30/9/2020 của Bộ Công Thương đối với kiến nghị phản ánh của công dân.

  2. Đội trưởng Đội quản lý thị trường tiếp công dân định kỳ 04 ngày/tháng vào ngày thứ hai hàng tuần, trường hợp trùng vào ngày lễ, ngày nghỉ theo qui định thì công tác tiếp công dân được thực hiện vào ngày làm việc kế tiếp. Đội bố trí phòng hoặc nơi làm việc làm nơi tiếp công dân, có niêm yết lịch tiếp công dân của Đội và nội quy tiếp công dân của Cục.

  3. Đội có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn công dân chuyển đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ đến Tổng cục để giải quyết theo quy định tại Khoản 5 Điều 13 Luật tố cáo năm 2018.

  4. Mở Sổ Tiếp công dân và ghi chép đầy đủ các nội dung tiếp công dân theo quy định.

Phòng Thanh tra Pháp chế
Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình