Hội nghị bầu bổ sung chức danh Bí thư Chi bộ Đội Quản lý thị trường số 5 khoá III, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Được sự nhất trí của Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Hoà Bình, ngày 09/10/2023 tại trụ sở Đội Quản lý thị trưởng số 5, Chi bộ Đội Quản lý thị trường số 5 đã tổ chức Hội nghị bầu bổ sung Bí thư Chi bộ Đội Quản lý thị trường số 5 khoá III, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Hội nghị toàn thể đảng viên trong Chi bộ Đội Quản lý thị trường số 5, đã nghiên cứu, xem xét để lựa chọn đồng chí Đảng viên có có đủ tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực bầu bổ sung chức danh Bí thư Chi bộ, nhằm Lãnh đạo Chi bộ thực hiện nhiệm vụ chính trị toàn diện và vững mạnh, góp phần xây dựng Đội Quản lý thị trường số 5 phát triển bền vững.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, đúng quy trình của Đảng quy định, Hội nghị đã thống nhất cao bầu đồng chí Trần Thành Đồng giữ vai trò là Bí thư Chi bộ Đội Quản lý thị trường số 5 khoá III, nhiệm kỳ 2022 - 2025 với số phiếu 06/06 (100%).

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thành Đồng cảm ơn sự tín nhiệm của Chi bộ và sẽ phát huy hết vai trò trách nhiệm của bản thân, cùng với tâp thể đưa chất lượng hoạt động của Chi bộ, lãnh đạo công tác chuyên môn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.  

Chi bộ Đội Quản lý thị trường số 5
Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình