Cục QLTT Hòa Bình tổ chức Hội nghị giao ban tháng 3/2021

Cục QLTT Hòa Bình tổ chức Hội nghị giao ban tháng 3/2021

Ngày 30/3/2021, Cục QLTT tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị giao ban tháng 3/2021. 

Đồng chí Nguyễn Bá Thức - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hòa Bình chủ trì Hội nghị, cùng với sự tham gia của các đồng chí Phó Cục trưởng; lãnh các Phòng; lãnh đạo các Đội thuộc Cục.

Tháng 3/20201, các Phòng chuyên môn, các Đội QLTT thuộc Cục đã luôn bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh để tham mưu triển khai thực hiện. Trong đó, Cục QLTT đã thường xuyên chỉ đạo các Đội QLTT trực thuộc thông qua hoạt động kiểm tra, kiểm soát kết hợp với công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, các chủ trương của Đảng và Nhà nước, của địa phương để nâng cao nhận thức cho người dân và ý thức thúc đẩy thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh phát triển lành mạnh, bảo vệ lợi ích nhà sản xuất và tiêu dùng.

Hoạt động kiểm tra, kiểm soát của lực lượng QLTT trong tháng

Với tổng số vụ kiểm tra trong tháng 3 là 79 vụ, xử lý 27 vụ; xử phạt VPHC với số tiền 49.300.000đ. Lũy kế tổng số vụ kiểm tra Quý I năm 2021: 454 vụ (bằng 82,85 % so với cùng kỳ); Số vụ vi phạm 238 vụ (247 hành vi) chiếm tỷ lệ 52,42%. Trong đó: - Số vụ xử lý (theo thẩm quyền của Quản lý thị trường): 238 vụ; Số vụ xử lý (theo thẩm quyền của UBND cấp tỉnh): 0 vụ. Tổng số tiền phạt VPHC 553.975.000đ, bằng 102,01% so với cùng kỳ.

Đồng chí Nguyễn Bá Thức - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục QLTT ghi nhận, biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của công chức và người lao động trong toàn Cục trong tháng 3 và Qúy I/2021. Đồng thời yêu cầu các Phòng chuyên môn, các Đội QLTT trực thuộc tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, khắc phục những hạn chế và đề ra những giải pháp để thực hiện trong thời gian tới./.

Phòng Thanh tra Pháp chế
Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình