chi tiết liên hệ
 
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH HÒA BÌNH

Địa chỉ: 1A đường Lê Thánh Tông, P Tân Thịnh, Tp Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Fax: 0218.3883.720

Email: 0218.3883.718

Website: http://hoabinh.dms.gov.vn/